Kurs prawo jazdy kat. B - Prawo Jazdy AUTO-LEX Tarnów

Najbliższy kurs rozpoczynamy 29 maja 2019 godz. 15:30, czyli za…

Podstawowe informacje o kat. B

Prawo jazdy kategoria B – szczegóły

Prawo jazdy kategorii B upoważnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)

Wymagany wiek: 17 lat i 9 miesięcy.

Wymagana liczba godzin szkolenia:
– teoria: nie mniej, niż 30 godzin szkolnych (po 45 minut)
– praktyka: nie mniej, niż 30 godzin

Cele ogólne szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi zgodnie z programem szkolenia, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Cele szczegółowe szkolenia kandydatów na kierowców kat. B prawa jazdy:
W wyniku procesu kształcenia słuchacz kursu powinien umieć:

 • określić wymagania programowe na kat. B prawa jazdy, związane z przepisami ruchu drogowego,
 • wyjaśnić podstawowe definicje pojęć zamieszczone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym,
 • określić główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami samochodowymi,
 • określić kolejność zastosowania się kierującego pojazdem samochodowym do przepisów ruchu drogowego do znaków, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione,
 • zastosować się do przepisów związanych z ruchem pieszych na drogach publicznych,
 • określić dopuszczalne prędkości dla kierujących pojazdami samochodowymi na obszarze zabudowanym, poza nim i w strefie zamieszkania,
 • wyjaśnić zasady prawidłowego wykonywania manewrów przez kierującego pojazdem samochodowym, tj.: wymijania, omijania, zawracania, cofania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania , w tym z prawej strony,
 • określić pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach drogowych na skrzyżowaniach: równorzędnych, oznaczonych znakami drogowymi, o ruchu kierowanym i okrężnym,
 • wyjaśnić zasady używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • scharakteryzować techniki kierowania pojazdem samochodowym w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych,
 • wyjaśnić zasady holowania pojazdów samochodowych,
 • wyjaśnić zasady zatrzymywania i postoju pojazdów samochodowych na różnych drogach z powodu uszkodzenia lub wypadku,
 • określić zasady postępowania uczestnika ruchu drogowego w sytuacji zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osób rannych,
 • określić zasady i sposoby prowadzenia reanimacji, oraz zakładania opasek uciskowych dla poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 • określić uprawnienia policji dotyczące kontroli ruchu drogowego ,

 

Kat. B

od 1600
4-8 tygodni
 • 30 godz. teorii
 • od 30 godz. praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • 9 samochodów do wyboru

BEZPŁATNA JAZDA PRÓBNA!

4 rodzaje kursu do wyboru!

Kurs podstawowy

1600
5-8 tygodni
 • 30 godz. teorii
 • 30 godz. praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • 9 samochodów do wyboru

Kurs rozszerzony

1750
6-9 tygodni
 • 30 godz. teorii
 • 35 godz. praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • 9 samochodów do wyboru

Kurs premium

2120
 • 30 godz. teorii
 • 40 godz. praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • 9 samochodów do wyboru

Kurs indywidualny *

1880
* terminy dowolne
 • 30 godz. teorii
 • 30 godz. praktyki
 • Egzamin wewnętrzny
 • 9 samochodów do wyboru

Opinie kursantów

BEZPŁATNA jazda próbna!

TYLKO my w Tarnowie oferujemy taką opcję!

Kilka zdjęć – jak to wygląda