Kurs prawo jazdy kat. A lub A2 - Prawo Jazdy AUTO-LEX Tarnów

Najbliższy kurs rozpoczynamy 29 maja 2019 godz. 15:30, czyli za…

Podstawowe informacje o kat. A

Prawo jazdy kategoria A lub A2 – szczegóły

Prawo jazdy kategorii A upoważnia do kierowania:

 • motocyklem,
 • motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie)

Prawo jazdy kategorii A2 upoważnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (46,9357KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM (motorowery i czterokołowce lekkie),

Wymagany wiek:
– 17 lat i 9 miesięcy  (kat A2),
– 19 lat i 9 miesięcy  (kat. A w przypadku posiadania wcześniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2) lub 24 lata (kat. A w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2).

Wymagana liczba godzin szkolenia:
– teoria: nie mniej, niż 30 godzin szkolnych (po 45 minut)
– praktyka: nie mniej, niż 20 godzin

Cele ogólne szkolenia:
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi jednośladowymi zgodnie z programem szkolenia, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Cele szczegółowe szkolenia kandydatów na kierowców kat. A i A2 prawa jazdy:

W wyniku procesu kształcenia słuchacz kursu powinien umieć:

 • określić wymagania programowe na kat. A, A2 prawa jazdy, związane z przepisami ruchu drogowego,
 • wyjaśnić podstawowe definicje pojęć zamieszczone w ustawie – Prawo o ruchu drogowym,
 • określić główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami samochodowymi,
 • określić kolejność zastosowania się kierującego motocyklem do przepisów ruchu drogowego do znaków, sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione,
 • zastosować się do przepisów związanych z ruchem pieszych na drogach publicznych,
 • określić dopuszczalne prędkości dla kierujących motocyklami na obszarze zabudowanym, poza nim i w strefie zamieszkania,
 • wyjaśnić zasady prawidłowego wykonywania manewrów przez kierującego motocyklem, tj.: wymijania, omijania, zawracania, cofania, zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania , w tym z prawej strony,
 • określić pierwszeństwo przejazdu w różnych sytuacjach drogowych na skrzyżowaniach: równorzędnych, oznaczonych znakami drogowymi, o ruchu kierowanym i okrężnym,
 • wyjaśnić zasady używania sygnałów świetlnych i dźwiękowych w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • scharakteryzować techniki kierowania motocyklem w różnych warunkach atmosferycznych i drogowych,
 • wyjaśnić zasady zatrzymywania i postoju pojazdów jednośladowych na różnych drogach z powodu uszkodzenia lub wypadku,
 • wyjaśnić zasady holowania pojazdów jednośladowych
 • określić zasady postępowania uczestnika ruchu drogowego w sytuacji zaistnienia wypadku drogowego z udziałem osób rannych,
 • określić zasady i sposoby prowadzenia reanimacji, oraz zakładania opasek uciskowych dla poszkodowanych w wypadkach drogowych,
 • określić uprawnienia policji dotyczące kontroli ruchu drogowego ,

Kat. A lub A2

1600
4-6 tygodni
 • 30 godz. teorii
 • 20 godz. praktycznych
 • Egzamin wewnętrzny
 • 3 motory do wyboru

GWARANCJA!

Opinie kursantów

Kilka zdjęć