Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający przyśpieszony kierowców na przewóz osób i rzeczy - Prawo Jazdy AUTO-LEX Tarnów
Home > Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający przyśpieszony kierowców na przewóz osób i rzeczy

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający przyśpieszony kierowców na przewóz osób i rzeczy

Podstawowe informacje o kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszony

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający przyśpieszony kierowców na przewóz osób i rzeczy – szczegóły

Co jest wymagane do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej?:

 • zakończona pozytywnym testem kwalifikacja wstępna,
 • umowa szkoleniowa,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • wpłata części lub całość opłaty za kurs.

Co zawiera program kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej?

  • część specjalistyczna – 32,5 godzin zajęć teoretycznych
  • część specjalistyczna – 2,5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

* Jeżeli zajęcia są realizowane z użyciem symulatora to liczbę godzin zmniejsza się o połowę.

Osoby które ukończą kurs mają możliwość zdobycia prawa jazdy w wieku:

 • dla kategorii C mając 21 lat,
 • dla kategorii D mając 24 lata.

W momencie posiadania prawa jazdy kat. C i/lub D, ale nie posiadania odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Jednak do ukończenia 21 lat (dla kategorii C) lub 24 lat (dla kategorii D), będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:

 • C1 oraz C1+E
 • D1 oraz D1+E – tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.

CO Z TESTEM KWALIFIKACYJNYM?

Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, w którym się uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Małopolskiego.

Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Kto może rozpocząć kurs w Polsce?

 • Osoby niebędące obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mające zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • – Osoby przebywające co najmniej 185 dni w roku w Polsce, ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiujące od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawiające zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

WAŻNE:

Pamiętaj, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie).

Kwalifikacja wstepna

600
3-6 tygodni
 • 260 godz. teorii
 • 20 godz. praktycznych
 • Egzamin wewnętrzny

GWARANCJA!

Opinie kursantów