Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający kierowców na przewóz osób i rzeczy - Prawo Jazdy AUTO-LEX Tarnów
Home > Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający kierowców na przewóz osób i rzeczy

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniający kierowców na przewóz osób i rzeczy

Podstawowe informacje o kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kierowców na przewóz osób i rzeczy – szczegóły

Nasz ośrodek szkolenia kierowców AUTO-LEX, który ma siedzibę w Tarnowie zajmuje się również kursami kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla kierowców którzy wcześniej wykonali kwalifikację wstępną dla kat. C1, C, C1+E, C+E a chcą uzyskać dodatkowo uprawnienia zawodowe dla bloku D1,D,D1+E oraz D+E.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. KAT C mając 18 lat, a prawo jazdy KAT D tylko 21 lat. Przepis ten nie dotyczy żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

Co jest wymagane do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej?

 • zakończona pozytywnym testem kwalifikacja wstępna,
 • umowa szkoleniowa,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • wpłata części lub całość opłaty za kurs.

Kto może rozpocząć kurs w Polsce?

 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba przebywająca co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Co zawiera program kursu kwalifikacji wstępnej?

 • Część specjalistyczna – 65 godzin zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską,
 • część specjalistyczna – 5 godzin zajęć praktycznych na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

Test kwalifikacyjny?

Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym się uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego.
Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

DODATKOWE przydatne INFORMACJE na temat kwalifikacji wstępnej:

 • do kursu możesz przystąpić mając już 17 lat i 9 miesięcy oraz bez prawa jazdy ! Zapraszamy do naszego ośrodka szkolenia kierowców w Tarnowie!
 • ekonomicznej jest zrobić kurs prawo jazdy i kwalifikację wstępną (zapytaj o cenę obu kursów),
 • po takim kursie możesz od razu wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu !
 • pamiętaj, że kwalifikację wstępną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
 • szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej,
 • szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie (wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy),
  musisz wiedzieć, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!
 • jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy w wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo!!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy,
 • co 5 lat przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.
 • Pamiętaj, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

Kurs przygotowany został dla kierowców, którzy chcą zdobyć dodatkowe uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E, a ukończyli kwalifikację wstępną dla pojazdów kategorii D, D1, D+E, D1+E. Na kursie zostanie przedstawiona wiedza specjalistyczna z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i poszerzenia uprawnień do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia obejmuje część specjalistyczną kursu zawierającą następujące bloki programowe.

Kwalifikacja wstepna

800
3-6 tygodni
 • 65 godz. teorii
 • 5 godz. praktycznych
 • Egzamin wewnętrzny

GWARANCJA!

Opinie kursantów