Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców na przewóz osób i rzeczy - Prawo Jazdy AUTO-LEX Tarnów
Home > Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców na przewóz osób i rzeczy

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców na przewóz osób i rzeczy

Podstawowe informacje o kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej

Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej kierowców na przewóz osób i rzeczy – szczegóły

AUTO-Lex Tarnów oferuję szeroką ofertę kursów, w tym kwalifikację wstępną przyśpieszoną. Kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej musi odbyć każdy kandydat na kierowcę lub kierowca, który chce pracować w transporcie drogowym, a uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi uzyskał po 10 września 2009r (kat. C) lub autobusowe po 10 września 2008r. lub nie posiada ich w ogóle.

Ukończenie kursu kwalifikacji wstępnej umożliwia zdobycie prawa jazdy w młodszym wieku tj. KAT C mając 18 lat, a prawo jazdy KAT D tylko 21 lat. Przepis ten nie dotyczy żołnierzy oraz kierowców służb specjalnych.

Co jest wymagane do rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej?

 • umowa szkoleniowa,
 • orzeczenie lekarskie,
 • orzeczenie psychologiczne,
 • wpłata części lub całość opłaty za kurs.

Kto może rozpocząć kurs w Polsce?

 • osoba niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osoba przebywająca co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Co zawiera program kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej?

  • część podstawowa- 97 godzin zajęć teoretycznych,
  • część specjalistyczna- 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • część specjalistyczna- 8 godzin zajęć praktycznych na placu i w ruchu drogowym,
  • część specjalistyczna- 2 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.*
    * Jeżeli zajęcia są realizowane z użyciem symulatora to liczbę godzin zmniejsza się o połowę.

Test kwalifikacyjny?

Test kwalifikacyjny zdajesz tylko w ośrodku, którym się uczyłeś przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę małopolskiego.
Test składa się łącznie z 30 pytań jednokrotnego wyboru.

Osoby które ukończą kurs mają możliwość zdobycia prawa jazdy w wieku:

 • dla kategorii C mając 21 lat,
 • dla kategorii D mając 24 lata.

W momencie posiadania prawa jazdy kat. C i/lub D, ale nie posiadania odpowiedniego wieku, możesz również ukończyć kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Jednak do ukończenia 21 lat (dla kategorii C) lub 24 lat (dla kategorii D), będziesz ograniczony w prowadzeniu odpowiednio pojazdów:

 • C1 oraz C1+E
 • D1 oraz D1+E – tylko na liniach regularnych lub regularnych specjalnych.

DODATKOWE przydatne INFORMACJE na temat kwalifikacji wstępnej:

 • ekonomicznej jest zrobić kurs prawo jazdy i kwalifikację wstępną (zapytaj o cenę obu kursów),
 • po takim kursie możesz od razu wsiąść do dużej ciężarówki lub dużego autobusu !
 • pamiętaj, że kwalifikację wstępną dla bloku programowego robi się tylko raz w życiu,
 • szkolenie kwalifikacji wstępnej ważne jest w każdym państwie Unii Europejskiej,
 • szkolenie na kursie kwalifikacji wstępnej obejmuje wszystkie kategorie autobusowe lub ciężarowe – nie zależnie od tego czy je posiadasz czy nie (wystarczy później tylko uzupełniać kategorie prawa jazdy),
  musisz wiedzieć, że na zajęciach praktycznych masz obowiązek korzystać z pojazdów nie starszych niż 5 lat i wyposażonych w systemy: co najmniej: ABS, ASR, ESP !!!
 • jeżeli ukończysz kurs dla jednego bloku programowego kategorii prawa jazdy, a będziesz w przyszłości chciał jeździć zawodowo pojazdami drugiego bloku programowego, to wystarczy ukończenie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
 • pamiętaj, że po zdaniu egzaminu oraz po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji celem otrzymania nowego dokumentu prawa jazdy w wpisanym kodem „95” i dopiero po tym możesz jeździć zawodowo!!! Sprawdź dokładnie procedurę UMK w sprawie zmiany prawa jazdy,
 • co 5 lat przez miesiąc (najlepiej w godzinach pracy i na koszt pracodawcy) odświeżasz swoje dokumenty: prawko, kartę kierowcy, ADR i inne.
 • Pamiętaj, że kara za brak uprawnień w dokumencie prawa jazdy nałożona przez policjanta lub inspektora transportu drogowego podczas kontroli drogowej to 800 PLN oraz uniemożliwienie dalszej jazdy. (na podstawie taryfikatora w Ustawie o transporcie)

Kurs przygotowany został dla kierowców pragnących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu na pojazdach kategorii C, C1, C+E, C1+E. Na kursie zostanie przedstawiona gruntowna wiedza z zakresu racjonalnej jazdy, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowania obowiązujących przepisów, bezpieczeństwa, obsługi i logistyki w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Celem kursu i prezentowanego na nim materiału jest przygotowanie kursanta do zdania państwowego testu kwalifikacyjnego i otrzymania przez niego karty kwalifikacji kierowcy. Zakres tematyczny kursu zgodny jest z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010 r. z późn. zmianami) i podzielony został, zgodnie z załącznikiem nr 1 tego rozporządzenia, na dwie części.

Kwalifikacja wstępna

1950
12 tygodni
 • 140 godz. teorii
 • 10 godz. praktycznych
 • Egzamin wewnętrzny

GWARANCJA!

Opinie kursantów